OM OSS

IHM- International Healthcare & Medical Service S.L. ger dig möjlighet att få vård av högsta kvalitet från Spaniens största vårdgivare.

Vi arbetar enligt reglerna för nödvändig vård inom EU vilket gör det möjligt för dig som är inskriven i det svenska sjukförsäkringssystemet att få vården betald genom försäkringskassan efter ansökan om ersättning för nödvändig vård. Vi hjälper till med ansökan och vårt medicinska team kontrollerar så att vården som ges är den samma du skulle fått i ditt hemlandsting.

Genom att välja att få vården genom IHM får du ett stöd igenom hela vårdprocessen av svensktalande personal. Vi hjälper också till med hela den administrativa processen och genom vårt samarbetsavtal med Quiron så behöver du som patient inte lägga ut några pengar för vården du får.

Teamet bakom IHM har mångårig erfarenhet av internationell vård åt Svenska patienter genom detta system. Vår medicinskt ansvariga läkare Andreas Bengtsson, grundade 2017 ScandClinic som gett vård åt 10.000-tals svenskar via vårdcentralerna på Costa Blanca och Costa del Sol.

Quiron Salud är Spaniens största privata vårdgivare med inte mindre än 58 sjukhus och 131 vårdcentraler runt om i Spanien. Sjukhuset vi samarbetar främst med ligger i Torrevieja och har på senaste tid vunnit flertalet utmärkelser för sitt kvalitetsarbete. Inte minst senast då man fått en Joint Comission ackreditering

Vårt mål är att kunna erbjuda snabb & högklassig vård till Svenska patienter i Spanien.

Genom vårt samarbetsavtal kan vi erbjuda snabb vård och korta väntetider vid utredningar och snabbare kunna komma till diagnos. Vården som ges är samma som du skulle fått i Sverige och till samma eller lägre kostnad än vad motsvarande vård kostar i Sverige. Du som patient betalar endast samma patientavgift som du skulle gjort för samma vård i Sverige. Det som tillkommer är resekostnader till och från Spanien.

VÅRDPROGRAM

Vi följer samma vårdprogram och rutiner som vården i ditt hemlandsting. Sjukhuset vi arbetar med är prisbelönt och internationellt erkänt för sin höga kvalitet

SVENSKTALANDE PERSONAL

Våra svenska personal i Spanien hjälper till med alla kontakter och Svenska tolkar finns på plats på det Spanska sjukhuset

SNABB VÅRD

Få vård utan väntetid och minska tiden till diagnos eller operation. Vårt team står redo och följer dig på hela vägen tills vården är utförd

ADMINISTRATION

Vårt vårdteam sköter hela administrationen mot försäkringskassan för att du som patient ska få vård snabbt och okomplicerat

VÅRDKEDJA OCH VANLIGA FRÅGOR

Kontakta oss med din förfrågan om vård i Spanien 

Grundkriterierna för att du ska kunna få vård genom IHM är att du också skulle fått samma vård i ditt hemlandsting. Vi arbetar efter samma standardiserade vårdförlopp som i Sverige när det gäller utredningar och genomförande av ex planerade operationer.

Är du beviljad en undersökning eller väntar på operation i Sverige uppfyller du också grundkriterierna för att kunna få din vård via IHM i Spanien. 

Vår vårdkoordinator tar emot dina frågor och vårt team gör en bedömning om det är möjligt att kunna ge dig vård genom IHM

Vi gör alltid en bedömning från fall till fall för att kontrollera att vården är lämplig att ge genom IHM och att kritierierna för nödvändig vård i Utlandet är uppfyllda.

Efter den första bedömningen så får du en snabb återkoppling med antingen en bokning för den typ av vård som är aktuell eller så förbereder vi en ansökan om förhandsbesked om planerad vård i utlandet. 

 

Gäller din förfrågan specialistläkarbesök eller utredning kan vården utföras omgående

Vi gör alltid en första bedömning så att vården du önskar även skulle ha getts i Sverige. Gäller frågan utredning med MR, Datortomografi, Gastroskopi eller liknande så kan vården utföras omgående utan väntetider.

Vi följer samma vårdprogram och utredningsschema som i Sverige med skillnaden att vi genom vårt samarbete med Quiron Salud har mycket kortare väntetider.

Våra svenska läkare går igenom provsvar och utredningsresultat med dig som patient och vi kan därefter skicka vidare information till din svenska vårdgivare vid behov

Vid planerade operation eller mer omfattande vård krävs förhandsbesked

Gäller din förfrågan om operation i Spanien så görs alltid en ansökan om förhandsbesked till Försäkringskassan. Vårt vårdteam hjälper till med ansökan och handläggningstiden är ca 2-3 månader. Under tiden görs alla förberedelser så att operationen kan utföras direkt när beslut om förhandsbesked har kommit. 

 

Ansökan och administration till Försäkringskassan

Vårt administrativa team sköter all administration till Försäkringskassan, både när det gäller ansökan om förhandsbesked eller ansökan om ersättning för nödvändig vård i utlandet vid utredningar eller annan specialistläkarvård. 

 

Vad kostar vården?

Du som patient får betala samma patientavgift som du skulle fått betala i ditt hemlandsting. Grundkriterierna är att det inte ska kosta mer eller mindre än vad du skulle fått betala för samma vård hemma i Sverige. 

Genom vårt samarbetsavtal med Quiron Salud så behöver du som patient inte lägga ut pengar för vården. En förutsättning för detta är att du är skriven i Sverige och i det svenska socialförsäkringssystemet. 

Vilken patientavgift du ska betala beslutas av Försäkringskassan. Har du frikort ska detta även gälla vid vården hos oss. Det krävs dock att du själv kan visa upp frikort till försäkringskassan för att avdrag för patientavgift ska göras. 

Quiron Salud -Torrevieja

Sjukhuset Quiron Salud i Torrevieja Costa Blanca är ett prisbelönt sjukhus som ingår i Spaniens största privata sjukvårdskedja med över 58 sjukhus och 100-tals vårdcentraler. Quiron Salud i Torrevieja har lång erfarenhet av internationella patienter och har svenska tolkar anställda på sjukhuset för att man enkelt ska kunna kommunicera på sitt egna språk. Sjukhuet har fått flera utmärkelser för sitt omfattande kvalitetsarbete och fick så sent som 2023 genomgå en Joint Comission, en av de främsta kvalitetsutmärkelserna som finns för sjukhus i världen. På Quiron Salud finns en väl utbyggd onkologisk avdelning samt stor erfarenhet kring kardiologi, akutsjukvård och kirurgi.

TOP